Re: Dotaz

#253355
basnak
Účastník

Sice nemám ještě nové stanovy 2010, ale budu citovat z r.2009.

MRS
VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
odstavec 1. Vynechám

od.2 V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překorčení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1 kus denně. (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení a ponechání si 2 kusů uvedených ryb nebo 1kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7kg. Byla-li osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Co z toho plyne? Že si můžeš přivlastnit buď 1ks kapra a 1ks amura nebo (štiky, sumca, candáta, bolena) a tím pro tebe denní lov končí. Nebo 1ks kapra (např. 5kg) a do 7kg se dochytat těma cejnama.