Re: K70

#253048
Fit
Správce

  [quote=“Dedekk“]Pane Fit, rychleji píšete, než čtete. Doporučuji http://www.crs.ova.fishnet.cz , v odstavci bližší podmínky výkonu rybářského práva. Tam omezení najdete a ne první rok.

  Tak to se omlouvám, to jsem nevěděl. Nicméně u nás toto neplatí, nechápu proč je to odlišené v ČRS a MRS a není to jednotné 🙁 . U nás toto není viz.:

  Someone wrote:

  Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence

  1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu – evidence docházky a úlovků (dále jen záznam) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.
  2. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1 kus denně (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení a ponechání si 2 kusů uvedených ryb nebo 1 kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
  3. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov, přisvojit jen 3 kusy lososovitých ryb včetně lipana, nebo jejich kombinaci. Po ulovení a přisvojení si 3 kusů lososovitých ryb včetně lipana, končí denní lov, i když nebylo dosaženo maximální povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
  4. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede drug ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Přisvojené druhy ryb, které nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby a to bezprostředně po ulovení. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Nedosáhne-li oprávněný k lovu úlovku, je povinen celý příslušný řádek v povolence proškrtnout (včetně kolonky kontrola).

  Zdroj: http://www.mrsbrno.cz/bp-mp.php

  Přesto se omlouvám, že jsem to nevěděl 😉 .