Úvod Články Vnadění kaprů

Vnadění kaprů

8 533
0

Pro úspěšný lov kaprů je velmi důležité vnadění. Je to přivykání ryb, aby se zdržovaly na určitém místě. Dobrá návnada je schopna přilákat a udržet ryby na lovišti tehdy, pokud došlo ke správné volbě…

– množství návnady
– způsobu jejího dávkování
– výběru místa vnadění

S ohledem na čas, po který čekáme, až ryby dorazí na loviště, vnadění dělíme na krátkodobé, jenž uplatňujeme většinou během jednodenních výprav bezprostředně před a během lovu, a dlouhodobé, které spočívá v několikadenní přípravě loviště než začneme s vlastním rybařením.

Krátkodobé vnadění

Cílem krátkodobého vnadění je přilákání ryb a jejich udržení na lovišti co možná nejdéle, anebo povzbuzení chuti ke krmení ryb, které se již na lovišti nalézají. V okamžicích, kdy se ryby intenzivně krmí, mohou brát až několik hodin. Slabší krmení se obvykle projevuje tím, že se na lovišti zdržují jen krátce. Někdy se dokonce stává, že ryby jen proplouvají kolem vlasce nebo nástrahy a jen občas o ni zavadí.

Množství návnady

Níže je uvedeno orientační průměrné množství sypkých vícesložkových návnad na celodenní rybaření.

voda stojatá (jezera, rybníky) – 1 až 2 kg
voda pomalu tekoucí (kanály, řeky) – 2 až 4 kg
voda tekoucí (řeky) – 3 až 6 kg

Při určitých podmínkách stačí množství návnady odpovídající dolní hranici, či ještě méně. Těmito podmínkami jsou:

a) nízká teplota vody, čehož důsledkem je snížená aktivita ryb a pomalejší trávení organismu (např. v chladnějších obdobích roku).

b) prudká změna počasí, což bývá spojeno i s prudkou změnou atmosférického tlaku, nebo při velkých a rychlých změnách výšky hladiny vody.

c) příliš velká čistota a průzračnost vody. V tomto případě občas upouštíme od použití sypkých vícesložkových návnad a přistoupíme k použití jiných způsobů vnadění, např. malým množstvím nástrahy.

d) divoké vody, jenž jsou velmi málo navštěvovány rybáři, kdy ryby návnadu neznají.

Ve většině případů je účelné neustálé zmenšování množství návnady vhazované do vody.

vnadění

Dávkování návnady

Připravenou návnadu házíme do vody po porcích ve stanovených časových odstupech a musíme se přitom řídit určitými pravidly, jenž se osvědčily na mnoha lovištích.

a) na typických lovištích házíme před zahájením lovu na loviště kolem 20-40% připravené návnady. První porce návnady se vhazují ve formě návnadových koulí velikosti pomeranče. Při lovu přivnaďujeme obvykle koulemi menšími. Rovněž koule pro úvodní vnadění musí být pevnější, než ty, kterými vnadíme při lovu. Je lepší přivnaďovat častěji a menšími porcemi, zvláště tehdy, když ryby dobře berou. Na typickém lovišti obvykle přivnaďujeme po 15-30 minutách. Mimo tohoto přivnaďování je třeba vnadit v kritických okamžicích lovu, např. při tažení velké ryby, nebo po jejím utržení. Jsou to situace, při kterých existuje reálné nebezpečí, že se vyplaší celé stádo ryb. Včas nabídnutá porce návnady může odvést pozornost vyplašených ryb a udržet je na lovišti.

b) na mělkých lovištích nahazování návnadových koulí většinou plaší ryby. Z toho důvodu musí úvodní porce nahozená před lovem tvořit větší část připravené návnady. Během lovu se pak nepřivnaďuje tak často a když, tak malými kuličkami.

Dlouhodobé vnadění

Dlouhodobé vnadění je potřebné všude tam, kde jednodenní vnadění před a během lovu ryby na loviště nepřivábí. Bez přinejmenším několikadenního vnadění lze jen stěží ulovit jediného kapra. Dlouhodobé vnadění je účinné hlavně na vodách stojatých. K dlouhodobému vnadění se jen málokdy používají sypké vícesložkové návnady, poněvadž zcela zbytečně přivábí na loviště i drobotinu. Nejčastěji používáme proteinové kuličky, kukuřici, hrách, brambory nakrájené na velké kostky, pšenici, kroupy nebo konopí.

dávkování návnady

Obvykle vystačí vnadění jednou za den. Mělo by se odehrávat vždy ve stejném čase (např. za úsvitu). Důležitá je pravidelnost nabízených dalších porcí téže návnady na vybrané loviště. Kapr se totiž dá poměrně snadno ulovit, jestliže si zvykne na přijímání daného druhu pokrmu vždy na tomtéž místě. Okamžikem zahájení každodenních lovů lze přestat s pravidelným vnaděním s tím, že ho omezíme jen na vnadění před vlastním lovem anebo v průběhu podle výše uvedených zásad. Každodenní porce u dlouhodobého vnadění je podstatně menší než u vnadění jednodenního. Návnadu klademe na dno v prostoru několika čtverečních metrů.

Dlouhodobě lze vnadit současně na několika místech, nejlépe, pokud se od sebe liší hloubkou a druhem dna. Takto si zvyšujeme šanci, že nalezneme loviště, na kterém se ryby krmí nejraději. Po 3-4 dnech vnadění by se měly dostavit první výsledky. Jestliže se po týdnu vnadění ryby na vnaděném lovišti vůbec neobjeví, pak tam asi vůbec nejsou, nebo také návnada a místo vnadění nebyly dobře vybrány.

Výběr místa vnadění

Důležitým hlediskem při výběru místa vnadění je:

– hloubka vody
– tvar a druh dna
– uložení podvodních překážek
– umístění vodních rostlin
– složení proudu
Vynikající místo pro vnadění i lov je vždy na okraji pole rostlin, okraj rákosí nebo oko volné vody mezi rákosím, břeh s vynořujícími se rostlinami, křoviska rdesny, stolístku nebo stulíku. Dobré výsledky přináší vnadění poblíž velkého potopeného stromu nebo větví sklánějících se do vody. Zde ryby nalézají úkryt a pastviště. Tato místa jsou však velmi nebezpečná, protože většina především velkých kaprů tu využije příležitosti, zamotá vlasec do větví a odpluje s háčkem v tlamě.

Atraktivní loviště bývá tam, kde končí svah a začíná rovné dno. Tady na úpatí svahu je optimální místo pro vnadění. kaprRyby můžeme očekávat dokonce i ve velké hloubce (více než 10 m), pokud je dno tvrdé, štěrkové nebo písčité. Měkké a bahnité dno ve velké hloubce může znamenat pásmo bez kyslíku, kde veškerý biologický život zanikl. Na celkem dobré výsledky vnadění můžeme naopak spoléhat za podmínky, že v tomto místě není příliš velká hloubka.

Na výběr místa vnadění má vliv i stanoviště rybáře. Na průměrném lovišti je nejlépe vnadit ve vzdálenosti 15-20 m od loďky.

Starý, účinný a praktický způsob vnadění:

Do pytle z řídké síťoviny (nejlépe od cibule) nasypeme chléb, rohlíky nebo jiné pečivo asi den předem namočené ve vodě, můžeme doplnit rozmačkané vařené brambory, rozvařené a rozmačkané lněné semeno. Aby se takto naplněný pytel nevznášel, zatěžkáme ho uvnitř několika kameny podle obsahu, zavážeme, připevníme k němu provaz nebo silný vlasec a vhodíme ho do vody v místě, kde lovíme. Místo je třeba si pamatovat a tak konec provazu opatříme bójkou, která neplave na hladině, ale 15-20 cm pod ní. Tím si zajistíme anonymitu našeho lovného místa. Obsah pytle podle koncetrace ryb v daném lovišti dlouho nevydrží a tak musíme jeho obsah pravidelně doplňovat. Pohybem vody se obsah pytle rozptyluje a láká kapry. Často při doplňování zjistíme v pytli díry, jak kapři usilovně jeho obsah vysávají. Návnada v pytli má mnoho předností a je spolehlivým způsobem vnadění.

Komerční sdělení

Chcete-li, můžete přidat komentář: