Úvod PR články Soukromý rybářský revír Roudnice

Soukromý rybářský revír Roudnice

7 148
0

Rybářský revír Roudnice je uzavřená voda po těžbě písku o rozloze 16ha. Průměrná hloubka vody je cca 5m. Maximální hloubka 7m. Členité dno poskytuje rybám výborné podmínky pro růst a rozmnožování. Zdrojem vody je mohutný pramen spodní vody, který byl narušen při těžbě. Dno je písčité, místy bahnité a s množstvím přirozené potravy. Ryby zde dosahují výborných ročních přírůstků. Stáří vody je cca 50 let. Od počátku těžby byl revír slušně zarybňován. Obsádku tvoří kapr, šitka, sumec, candát, amur, tolstolobik, lín, okoun a bílá ryba.

Pravidla pro odlov ryb udicí

1. Hospodářskou těžbu ryb udicí na pískovně Roudnice II smí provádět pouze osoba pověřená prodejcem pověření pískovny „Roudnice II“ panem Ondřejem Bártou, bytem Těchlovice 6, Těchlovice, která má v době lovu u sebe platné „Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí na pískovně Roudnice II“ (dále jen „Pověření“).

2. Držitel „Pověření“ může k lovu použít nejvýše dvě udice. Každá udice může mít pouze jeden návazec.

3. V rámci zdraví ryb a většího sportovního zážitku vyžadujeme používat háčky bez protihrotů.

4. Odlov ryb může být prováděn pouze na vyhrazených místech tak, aby se lovící vzájemně neomezovali v lovu.

5. Lov smí být prováděn pouze na nástrahy rostlinného původu, žížaly, masné červy, vařená kukuřice, boilie apod. Lov na živou či mrtvou rybku je zakázán.

6. Vnadění krmných míst je povoleno pouze ze břehu (vnadící rakety, praky, cobry apod).

7. Lov ryb, vnadění, označování krmného místa a zavážení nástrahy z lodě není povoleno.

8. Je zakázáno vnadit krví, mléčnými kaly a syrovými luštěninami (boby, hrách apod.).

9. Ponechané ryby je lovící povinen ihned zapsat do „Pověření“. Ponecháním si povoleného počtu ryb končí platnost „Pověření“ a lov musí být neprodleně ukončen.

10. Ryby, které si lovící nechce nebo nemůže ponechat je povinen ihned a co nejšetrněji vrátit zpět do vody. Je zakázáno vláčet ryby po zemi nebo je z výšky házet zpět do vody! Je-li háček zaseknut tak, že nejde šetrně vyjmout, musí se odstřihnout.

11. Ulovené ryby se ponechávají po celou dobu lovu živé. V areálu pískovny „Roudnice II“ je zakázáno zbavovat ryby šupin, či je vyvrhovat (vyjma míst, k tomu určených.)

12. Lovící je povinen na lovném místě i kolem něj udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat jakékoliv odpadky na břehu nebo je vhazovat do vody.

13. Při skončení platnosti „Pověření“ je jeho držitel povinen je neprodleně vrátit správci pískovny – do schránky u recepce pískovny Roudnice II. Nesplnění této povinnosti je důvodem k odmítnutí prodeje dalšího „Pověření“.Tato povinnost platí, i když si lovící neponechal žádnou rybu.

14. “Pověření“ není přenosné na druhou osobu.

15. Z důvodu velkého množství krásných trofejních ryb určených k vašemu potěšení a vrácení zpět do rybníka vyžadujeme používání podložek pod ryby.

Lovné míry ryb: minimální / maximální

Kapr 40 / 65 cm

Amur 60 / 80 cm

Tolstolobik 60 / 80 cm

Lín 30 / 45 cm

Úhoř 50 / 90 cm

Dravé ryby (štika a candát) jsou prozatím hájeny.

Jeseter celoročně hájen.

Ostatní druhy ryb bez omezení.

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

Povinné vybavení:

Lovící musí mít při lovu platné „Pověření“, doklad totožnosti, háčky bez protihrotů, míru na měření délky ryb, vyprošťovač háčků, podběrák, vezírek s kruhy (nejlépe sak), podložku pod ryby (možné vypůjčit na recepci) a tužku.

Doporučené vybavení: dezinfekce.

Kontrola lovících

1. Kontrolu lovících provádějí osoby písemně pověřené panem Ondřejem Bártou mající průkaz s fotografií „Rybářská stráž pískovny Roudnice II“ případně policie.

2. Lovící je povinen na vyzvání „Rybářské stráže pískovny Roudnice II“ předložit ke kontrole: „Pověření“, průkaz totožnosti, úlovky , zavazadla případně kufr automobilu a povinné vybavení.

3. V případě porušení tohoto „Řádu“, je „Rybářská stráž pískovny Roudnice II“ oprávněna odebrat lovícímu „Pověření“, úlovky a vykázat jej od vody.

4. Porušení tohoto „Řádu“, či jiných obecně platných předpisů vztahujících se k provozování pískovny Roudnice II jsou důvodem k odmítnutí prodeje dalšího „Pověření“.

Ceník povolenek na rok 2009

1 denní – jedna ryba 300,-
2 denní – jedna ryba 400,-
2 denní – dvě ryby 500,-
3 denní – dvě ryby 700,-
4 denní – dvě ryby 900,-
5 denní – dvě ryby 1100,-
6 denní – dvě ryby 1300,-
7 denní – dvě ryby 1500,-

Celoroční (max 20 ks ryb) 5000,-

Uvedené ceny jsou s DPH.

Více informací najdete na internetových stránkách tohoto revíru – Rybářský revír Roudnice.

Fotografie revíru:

1
2
3
4
5
6

Více informací najdete na internetových stránkách tohoto revíru – Rybářský revír Roudnice.

Komerční sdělení

Chcete-li, můžete přidat komentář: