Úvod Články Údolní nádrž Rozkoš

Údolní nádrž Rozkoš

9 046
0

Tuto lokalitu bychom hledali ve východních Čechách nedaleko měst Nové město nad Metují a Česká Skalice. Jedná se o dvě přehrady vybudované v sedmdesátých letech minulého století. Obě dvě vodní díla, tedy Malou a Velkou Rozkoš, od sebe dělí dělící hráz. Na malou přehradu je napojen kanál z řeky Úpy, která toto vodní dílo zásobuje vodou. Celou přehradu ukončuje hráz, pod níž je opět kanál, který přivádí vodu zpět do řeky.

V průběhu roku jsou veliké výkyvy ve stavu hladiny. Tyto změny jsou zapříčiněny samotným posláním přehrady. A to při povodni vodu zadržet, aby snížila pohromu záplav a při nedostatku vody se odpouští a zase na druhou stranu pomáhá splavnosti Labe. V praxi to vypadá následovně. Na jaře bývá hladina proklatě vysoko a pro samotný lov je díky stromům a keřům kolem vody docela málo prostoru pro rybáře. V létě je stav normální. Koncem léta se začíná odpouštět a vodní sloupec klesne až o 8 m. Tyto hladinové výkyvy se týkají převážně Velké Rozkoše, malá přehrada zůstává napuštěna na normální stav prakticky po celý rok.

MALÁ ROZKOŠ

Jak již název napovídá je menší než její kolegyně. Je položena v pěkném údolí a prakticky až na kemp pod skalicí ji celou obklopuje pěkná příroda. Hloubky se zde pohybují od mělčin až po pětimetrové prohlubně. Okolo výtoku přivaděče je silný nános sedimentu z řeky. Jinak se na dně dá najít mnoho, pro rybáře, zajímavých míst. Od starých zatopených cest přes zatopené rybníky, potůčky, meze až po lesy. V těchto místech je výskyt ryb nejčastější. Voda samotná patří státu a ten poskytuje rybářské právo Českému rybářskému svazu. Povolenky lze zakoupit v České Skalici. Zarybňování probíhá vcelku v hojné míře, ale naopak se také dost kaprů a dalších ryb vyloví vlivem velké návštěvnosti sportovních rybářů. Na této přehradě byl také zaznamenán ověřený český rekord 29,4kg. A tak tento rekord je jen vzpomínkou na ty lepší časy, kdy chytit za víkend 10 kaprů nad 75 cm nebyl pro dobrého kapraře žádný problém. V poslední době se tu alespoň dobře daří candátovi, kterého je díky jeho reprodukci ve zdejší vodě zatím dost. Co se týče rybářského řádu, kterým je povinen se řídit každý rybář, je snad vše, co kaprař k lovu kaprů potřebuje, zakázáno. Jediné, co je povoleno, je nahazovat a krmit ze břehu. Takto se však k rybám, které jsou vidět na 300-400 metrech, člověk nedostane.

VELKÁ ROZKOŠ

Jedná se stejně tak jako u malé přehrady o nádherný kus vody. Se svou rozlohou je největší vodní plochou východních Čech. Je posazena rovněž v pěkné přírodě a při dobré viditelnosti jsme schopni bez problémů vidět největší horu naší republiky – Sněžku v Krkonoších. Jedná se opravdu o moc pěknou lokalitu. Podle hloubek bych ji rozdělil do dvou částí. V první se dno pozvolna svažuje a tak při podzimním vypouštění jsou břehy holé 200 až 400m od břehu. Druhá část je více hluboká a s tím souvisí i strmost břehu, desetimetrovou hloubku již najdeme 30m od samotného břehu. Pod hladinou se nacházejí jak rovné pláně bez jediné vázky, tak i staré cesty, potoky, lesy, rozbořené domy až po hráze rybníků. Rovněž je zde však všechno zakázáno a tak jen zřídkakdy se dá na tato horká místa, kde se kapři zdržují, dohodit ze břehu. Celá přehrada patří rovněž Českému rybářskému svazu. Zarybňování probíhá celkem v hojné míře, ale také tady je velká návštěvnost rybářů, kteří ryby chytají spíše pro obživu.

Rozkoš

Mám kamaráda, který se věnuje na této soustavě intenzivnímu lovu kaprů již mnoho let a například v sezóně 2003 ulovil 6 kaprů od 80 cm do 90 cm, všechny samozřejmě pustil, o rok déle tedy v sezoně 2004 takovýchto ryb ulovil 7, z čehož 4 kusy byly podle fotek stejné jako v předcházejícím roce. Na tak velké vodě to vypovídá pouze o jednom, a to v pobřežních partiích, kde on chytá se pohybuje žalostně málo trofejních ryb, a to si musíme uvědomit, že každým rokem v těchto příbřežních partiích ubývají. Někteří končí svou životní pouť na „omastku“ a ti zbývající se stahují do pro ně bezpečných partií, kde se nesetkají s rybářskými nástrahami.Vidíme je v hájených úsecích a nebo ve velkých vzdálenostech 300m a více metrů. Kaprů o velikosti 40 – 60cm je na obou nádržích stále dost, jelikož jsou průběžně nasazováni, a proto bych tuto vodu doporučoval spíše začínajícím a běžným rybářům než specialistům, kteří prahnou po trofejním kaprovi. Rybářova dovolená s rodinou zde může být velice příjemná.

Tento a další články naleznete také na www.rybyrybkyrybicky.cz.

Komerční sdělení

Chcete-li, můžete přidat komentář: