Úvod Články Výroba tyčové bóje

Výroba tyčové bóje

13 648
0

Tyčovka alebo ináč tyčová bójka sa využíva na označovanie kŕmnych miest. Nahrádza tak obyčajné bójky vyrobené z kadejakých fliaš a polystyrénov. Podstatný rozdiel medzi týmito dvoma bójkami je ten, že tyčovka sa nám pri prípadnom zamotaní ryby o bójku sklopí a vlasec tak pekne skĺzne po bójke a mi môžeme naďalej rybu zdolávať bez jej straty alebo poškodenia. Často krát sa stáva, že loviaci obyčajné bójky nechávajú aj po skončení lovu na vode, no tento typ bójí si určite budú brať naspäť domov, pretože nie sú tak „lacné“ ako bójky vyrobené z fliaš a polystyrénov. Týmto článkom by som Vás chcel oboznámiť zo zostrojením takejto bójky. Je to hlavne dobrý tip pre domácich kutilov a pritom nie až taký drahý.

Podstata fungovania tyčovky spočíva v tom, že v plastových rúrkach o priemere cca. 2,9cm zostáva vzduch, ktorý spôsobuje plávanie tejto „tyče“. To, že je ukotvená na dne jej umožňuje stáť zvisle. V prípade omotania ryby okolo tyčovky sa pri väčšom ťahu rybára tyčovka ohne a dovolí tak vlascu skĺznuť. Zdolávanie tak môže prebiehať ďalej bez straty ryby.

tyčová bojka

K vytvoreniu takejto bójky budeme potrebovať asi 12m plastovej rúrky o priemere 2,5-3,5cm (o hrúbke stien 2mm), lepidlo (najlepšie chemoprén), kovové krúžky na kľúče (alebo pevnú kovovú podložku – priemer cca.2cm), poprípade lepiacu pásku a červenú farbu na kov. O plastových rúrkach Vám bohužiaľ neviem povedať takmer nič, pretože rúrky, ktoré som použil na zostrojenie svojej bójky mi zaobstaral kamarát, čiže to nebol môj problém Pre tento prípad udávam parametre mojej bójky. Tak poďme postupne na to:

1) Najprv si rúrku narežeme na kúsky požadovaných dĺžok. Sám som narezal kúsky o dĺžke 1m a odpady, ktoré zostávali pri rezaní som použil taktiež ako súčasť bójky, a to ako nadstavec alebo ukončenie bójky. Na obrázku (obr.1) si môžete všimnúť, že nie všetky časti bójky sú rovnako dlhé. Je to spôsobené tým, že pri nahrievaní sa mi nepodarilo dostať požadovane osadenie a tak som pokus musel opakovať znova, čím som prichádzal o nejaké centimetre. Učený z neba nik nespadol :-).

1

2) Potom ako si narežeme jednotlivé kúsky potrebujeme vytvoriť na každom kúsku jedno hrdlo, do ktorého bude zapadať ďalšia časť. Hrdlo vytvoríme tak, že jeden koniec si nahrejeme nad ohňom do takého stavu, aby sa s ním dalo manipulovať a potom krúživým pohybom dostaneme druhú rúrku do tej nahriatej. Rúrku sa snažím natesnať do vytváraného hrdla asi do vzdialenosti 3cm. Hrdlo necháme vychladnúť a tak si môžeme vyskúšať pevnosť spojky. Na obrázku si môžete pozrieť bližší záber hrdla (obr.2).

2

3) Takto vytvorené spojky si môžeme na hranách zabrúsiť a následne otestovať ich pojivosť. K tomu, aby bójka fungovala tak ako má, potrebujeme uzavrieť jednu začiatočnú a jednu koncovú časť. Ja som to robil tak, že z nepoužívanej drevenej guľatiny som si odrezal asi 3cm, ktoré som následne obrúsil tak, aby sa vmestili do rúrky. Na lepenie koncov som použil univerzálny Chemoprén. Na časti, ktorú použijeme ako najspodnejšiu som si ešte do uzavretej časti prevŕtal kolmo dierku, do ktorej som osadil krúžok na uchopenie celej bójky (obr.3). Aj pri upevneniu krúžka musíme dbať nato, aby nezostala žiadna voľná dierka a preto musíme aj túto dierku zalepiť, najlepšie tiež Chemoprénom.

3

4) Ku koncovým nástavcom by som chcel dodať iba toľko. Utesniť je ich potrebné takisto ako aj začiatočné časti. Farba záleží od vašej kreácie a porozmýšľať by ste mohli aj o ukončeniu s diódou, ktorá Vám pomôže pri nočnom nahadzovaní a vyvážaní. Pre názornú ukážku nafarbenia koncovej časti si môžete pozrieť obrázok č.4. Koncové diely mám zväčša 2-3 a to o rôznych dĺžkach, a to kvôli dostatočnému vyrovnaniu bójky. Totižto pri veľmi prečnievajúcej bójke nad vodou dochádza k jej šikmému postaveniu nehovoriac o silnom vetre. Dochádza tak k jej ohýbaniu, čo nepôsobí ani pekne a pritom to môže dopadnúť aj jej utrhnutím.

4

K jej ukotveniu treba dodať toľko, že bójku upevňujem na asi 10cm špagát na buď vopred vyrobené olovené závažie (0,5kg), alebo aj na väčší kameň. Pri samotnom osadzovaní to robím tak, že najprv si olovnicou zmeriam hĺbku vody, označím ju uzlíkom. Na brehu zostavím bójku a s takto pripravenou bójkou idem na vodu. Bójku sa snažím spúšťať čo najšikmejšie a to hlavne preto, aby nedošlo k rozpojeniu niektorej z častí. Na túto vec si treba dávať pozor aj pri jej odstraňovaní. Dúfam, že som Vám týmto spôsobom aspoň trocha pomohol a verím, že na vode sa začnú čoraz viac objavovať tieto ekonomickejšie a výhodnejšie bójky. Lovu zdar.

Komerční sdělení

Chcete-li, můžete přidat komentář: