Úvod Články Nízká teplota vody a lov kaprů

Nízká teplota vody a lov kaprů

10 518
18

Lov kaprů v závislosti na teplotě vody – Nízká teplota vody (8 – 18 °C)

Tip redakce: Tento článek navazuje na předchozí článek: Minimální teplota vody a lov kaprů.

Tato teplota vody se vyskytuje v cirkulacích vedoucích do stagnací nebo naopak. Přesněji se dělí na jarní a podzimní cirkulaci. Jarní cirkulací se voda ohřívá do letní stagnace a podzimní cirkulací se ochlazuje do zimní stagnace. Takže se s touto teplotou vody setkáváme pouze ve vegetačním vzrůstu nebo vegetačním spádu. Lov kaprů v nízkých teplotách lze rozdělit právě dle těchto vegetačních pochodů: vegetační vzrůst nebo vegetační spád.

Vegetační vzrůst (jaro)

jaro a lov kaprů

Den se prodlužuje, teplota vody se zvyšuje a s ní také růst, dýchání a metabolismus nejen ryb, ale všech vodních živočichů. Přehoupne-li se teplota vody přes 8 °C, kapr začíná aktivněji vyhledávat potravu. Nachází nová ložiska bentosu. Když se teploty přiblíží k deseti stupňům, je lov kapra, co do počtu záběrů, zajímavější. Kapr se rozjel a lze ho snadněji chytit. Přijímá více potravy, ale pro představu se raději zmíním, že při deseti stupních tráví potravu 17 hodin. Takže to určitě není čas pro krmné kampaně. Je to chvíle pro úspěšnou lokalizaci kapra. Proč zrovna píši úspěšnou? Vždyť kapra lze úspěšně lokalizovat i v jiných podmínkách. Souhlasím. Kapra můžete vždy lokalizovat dobře, ale ve vegetačním vzrůstu ještě lépe i přesto, že se nemusí nijak nápaditě projevovat. Kapr potřebuje zaktivovat své tělo k programu úspěšné reprodukce. Vyhledává nejteplejší a nejbohatší úseky na potravu. To jsou jeho priority k vývoji pohlavních produktů a málokdy se bude pohybovat jinde. Pominu-li rybářský tlak, není nic, co by mu v tom zabránilo.

úlovek lysce
Krásný kapry z Labe

Kde tedy kapra nalezneme, není složité nikomu vysvětlovat. Podívejte se, kam se nejvíce a nejdéle opírá slunce a kde jsou mělká místa. Myslím, že toto málo vám bude stačit k tomu, abyste mohli zahájit lov. Připomínám, že počátkem vegetačního vzrůstu je vývoj vegetačního zákalu (primárních producentů) na počátku. To znamená, že průhlednost vody je ještě dost nebezpečná (pro kapraře) a ve spojitosti s mělkými místy možná i mnohdy „nechytatelná“. Zůstaňte u 10 – 15 lb. šňůrek i malých háčků. Chytejte kapry jako v minimální teplotě vody (v zimě) s výhodou toho, že nyní víte jasněji, kde je hledat.

3
V tmavé podzimní noci jsem na břeh z české svazové vody vynesl krásného šupináče

Když začne období aktivního růstu podvodních rostlin, určitě si přijde na své každý kaprař i každý kapr. Kaprař v počtech záběrů a kapr v množství přirozené potravy s dobrými podmínkami k výtěru. V tuto chvíli začínám používat silnější materiál. Vyměňuji vlasec, šňůrky a háčky. Ne kvůli tomu, že bych se bál ztráty kapra v porostu, ale mohu si to dovolit kvůli bezpečné presentaci a do kapra se pak mohu více opřít. Silnější materiál se daleko lépe ukryje v rostlinách oproti čistému dnu. S pomocí vodních rostlin máte naději dosáhnout výjimečných výsledků. Teploty se vyšplhají k 16 stupňům a vzplývavé rostliny často dosahují povrchu hladiny.

3
Našel jsem mělčinu, kde se celý den opíraly paprsky slunce. Tuto rybu jsem ulovil tři roky po sobě ze stejného místa a ve stejný čas – těsně před třením.

Nastává období, které považuji za nejlepší z celého roku. Trvá jen chvíli. Přesněji do doby, než se kapr uchýlí ke tření. To znamená týden nebo dva (než se voda ohřeje o další dva stupně). Kdybych si měl vybrat jeden jediný týden v roce na rybách, byl by to určitě ten před třením. Zvolil bych ho i s rizikem, že bych se do těch fantastických dní nemusel trefit a kapři by mohli být už ve tření. Dle mého názoru je období před třením nejlepší chvílí k oklamání zkušených kaprů a co nelze přehlížet, i k ulovení velkých jikernaček, o kterých v průběhu roku moc neslyšíme. Je veliká naděje, že se dočkáme záběru od těchto výjimečných ryb a co je ještě důležitější, máme jedinečnou šanci je zdolat. Kapři se chovají méně ostražitě a lze je vytáhnout i ze závadových vod. Více argumentů pro nejlepší týden v roce nepotřebujete. Zažil jsem tento moment několikrát a chtěl bych ho zažívat každý rok. Teď ale nastává otázka, jak tento čas co nejlépe vystihnout? Zapsal jsem si a zapamatoval mnoho věcí z této doby. Za období, kdy jsem pracoval v rybářství, jsem si všimnul mnoha aspektů, které doprovázely přirozené tření kaprů. Protože jsem alergik na pyl, stal se právě on mým nejjistějším signalizátorem. Ani nevím jaká specifická rostlina mě přesně vadí, ale dráždí mě odlišně od jiných rostlin. Když toto období nastane, nechám všeho a běžím k vodě. Vím, že nastává doba několika málo dnů před třením kapra obecného. Druhým mým indikátorem jsou okolní rostliny. Vlastně byly i mým prvním indikátorem, ale nyní je vyhodnocuji zrakovým smyslem. Pokud jezero neleží na nějaké elektrárně, většinou vývoj ekosystému vody je přímoúměrný s vyvíjejícím se ekosystémem okolní přírody. Všimněte si všech rostlin v jakém stádiu vývinu jsou, když jde kapr do tření. Zapamatujte si to, nebo ještě lépe zapište. Druhý rok se vám to bude náramně hodit. A ty další roky? To už budete machři a věřte mi, že dokážete celkem dobře odhadnout výtěrový čas kapra na dané vodě. Mám několik rostlin nebo stromů podle nichž se řídím. Nebudu je jmenovat. Ne, že bych byl lakotný. Činím tak jedině z důvodu, pro vás, jistě prospěšných. Nerad bych, abyste se slepě řídili jen mými poznatky. Daleko více vám pomůže, když na to přijdete sami. Třeba si určíte jiný indikátor, než jsou rostliny. Něco si prostě z přírody vyberete. Kupříkladu třeba ryby. Po tření např. okouna, candáta, sumečka amerického, ouklejek nebo plotice vězte, že co nevidět přijde čas i pro kapra. Myslím, že jsem vás navedl jen na správnou cestu a to bude stačit k tomu, abyste v ní pokračovali.

V době aktivního tření se teplota pohybuje okolo 18 stupňů. Záběrů rapidně ubývá a ulovení jikernačky je až na výjimky nereálné. Náhodnými úlovky jsou většinou mlíčáci. Sexuální opojení trvá několik dnů, maximálně týden. Poté přichází taktéž úžasné období. Kapři se rozjíždějí do míst, které od zimy ještě nenavštívili.

4
Kapři se v jarním období vyhledávají příbřežní prosluněné partie

Vegetační spád (podzim)

Jak už z podnadpisu vypovídá, sledujeme období, kdy se příroda začíná chystat k zimnímu odpočinku. Teplota vody se podzimní cirkulací snižuje a nastává přesně opačný proces, než je vegetační vzrůst. Ryba je v plné síle a vydává se na dlouhé cesty za potravou. Rozhodujícím faktorem v tento čas je vítr a mobilita rybáře. Kapr bude opět tam, kde se teplota vody bude snižovat nejpomaleji a kde bude nejvíce potravy. Západní teplé větry jsou tím nejlepším, co vás může potkat. Fouká-li vám do zad, okamžitě se sbalte a přestěhujte se na návětrnou stranu. Vítr musí vanout přímo do obličeje. Opačné pravidlo platí při studených větrech. Tyto větry si raději nechte foukat do zad. Kapři s chladným prouděním vzduchu nevyjedou a zůstanou na závětrné straně, kde se teplota vody nebude rapidně ochlazovat. Je to zase prosté. Kapr je poikilotermní živočich s proměnlivou teplotou těla a bude se vždy snažit vyhnout prudkým teplotním změnám směřujícím k nule Celsiovy stupnice. Jeho přirozeností, ve vegetačním spádu, je držet se co nejdéle v nejteplejší vodě v jezeře, jakož i jiné organismy (potrava). Začátkem vegetačního spádu může ve výjimečných případech docházet k nedostatku kyslíku. Je pravdou, že poklesem teploty vody se rozpouští více atmosférického kyslíku, ale v některých situacích se tak skutečně nestává. Platí to spíše pro menší eutrofní lokality obrostlé listnatými stromy a vyššími rostlinami. Rychlým rozkladem organické hmoty ubývá rapidně kyslíku. Chystáte-li se lovit na menších rozlohách, všimněte si kam padá většina listí a těmto místům se snažte vyhýbat. Později tyto plochy mohou být zajímavé vrstvou aktivního detritu, ale v počátku rozkladu organické hmoty tomu tak není. V průběhu vegetačního spádu radím všem rybářům vyrazit k vodě. Toto období považuji za druhé nejlepší v roce. Tady potřebujete být u vody, zahalen v šále a čelit někdy nepříjemnému počasí. V teple domova nikdy nic neulovíte.

5

Koncem vegetačního spádu počet záběrů podstatně ubývá. Vězte, že pravé žně jsou už ta tam. Kapři se chytají jen velmi zřídka a když se teploty přibližují zimní stagnaci, začíná být kaprařina náročná. Přehoupnou-li se pod 10 stupňů, kapr přestává přijímat potravu minimálně o polovinu. Lov není snadný, ale i v těchto chvílích se chytají opravdu velicí kapři. Nezapomeňte také poklesům teplot přizpůsobovat své náčiní. Snižujte průměr vlasce, šňůrek i háčků a hlavně začněte uvážlivě vnadit.

6
Noční rybolov s sebou přináší nejen rybářské vyžití, ale i vzácné okamžiky. Miluji noční rybolov!

noční lov kaprů
Noční rybolov není zločin!

Vegetační spád, doprovázený podzimem, je pro mě opravdu depresivním obdobím. Vždyť časté deště, silné povětrnostní podmínky a podvědomí, že se sezóna blíží konci je samo už o sobě skličující. Vím, že přijde zima, většina vod se pokryje ledem a já budu opět, rok co rok, hledat revír, ve kterém roztálo ledové okénko, abych si mohl nahodit. Nebo vyrazím do zahraničí? Je to každý rok stejné. Po tmě, v bivaku o tom častokrát přemýšlím a to až do chvíle, než se mě zmocní spánek a sny s podobným scénářem. Proč jsem si ale vzpomněl na dlouhé podzimní noci? Možná proto, že jsem si uvědomil, jak úspěšné jsou. Kolikrát mě z dřímot probudil zvuk hlásiče a já vyběhl a začal si ještě před přicházející zimou užívat každého kapra, jako by byl můj poslední v životě. Ty nejkrásnější souboje jsem prožíval za světla čelovky, který zahaloval kouř vycházejí z mých úst. Čím více jsem se blížil k rybě, tím méně jsem viděl. Dech se stupňoval. Prut se ohýbal pod loď a brzda navijáku procvakávala. Kapr se pomalinku zvedal ode dna a já ho v úplném loveckém opojení vyhlížel na hladině. Proboha chci ten pocit zažít znovu a znovu. Zasněně hledím na obrazovku monitoru a zjišťuji, jak moc jsem se nechal unést. K tomu mohu říci jen jedno: „Děkuji porybným, kteří noční rybolov tolerují a těm, kteří to zakazují, doporučuji vzít prut do ruky a vyrazit do temné noci, aby zjistili, o co sami přichází!“

Lukáš Krása

LKbaits.cz

Komerční sdělení

18 KOMENTÁŘŮ

 1. Skvělý článek 🙂 a z koncem se naprosto ztotožnuji 🙂 NOČNÍ RYBOLOV NENÍ ZLOČIN ! ! !

 2. Proč když chcu ohodnotit článek 5 hvězdičkama tak mi ty hvězdičky začnou uskakovat do prava nebo do leva??? 🙂 Pak je chytám po obrazovce jak tydýt.
  Nikomu se to nestává?

 3. basnak: Já o tomto malém problému už nějakou dobu vím :D. Ale dělá to jenom v prohlížeči Internet Explorer. V Chrome, Firefoxu nebo Opeře to funguje správně a neposouvá se to. Takže se to týká jen těch lidí, kteří používají IE (ani nevím, jestli to dělá ve všech verzích nebo jen v IE9).

  Nepřišel jsem na to, jak to pro ten IE opravit. Zkusím se možná někde zeptat na fóru o programování.

 4. Jak noční rybolov není zločin? Jsou tady jasně dána pravidla a jestli se to panu Krásovi nelíbí, tak ať proto něco udělá, ale rozhodně ať k tomu nikoho nenavádí. Protože on nepůjde potom na svaz za ty chudáky orodovat, aby jim vrátili povolenky.

 5. něco na tom ale je proč by mělo chytání nonstop být přestupek stejně tak hodně lidí stejně chytá a nikdo s tím nic nedělá myslím že by se to mělo povolit a nebo udělat 2 druhy povolenek chyt a pust 24H a normálni pro bobkaře a duchodce co jsou ted :))

 6. něco na tom ale je proč by mělo chytání nonstop být přestupek stejně tak hodně lidí stejně chytá a nikdo s tím nic nedělá myslím že by se to mělo povolit a nebo udělat 2 druhy povolenek chyt a pust 24H a normálni pro bobkaře a duchodce co jsou ted :)))

 7. WhooooO: Zajímalo by mě, jak by jsi chtěl řešit to rozdělení povolenek. Jak by jsi soudil člověka, jestli podle úlovkového sumáře, nebo jak? A jak by jsi řešil tu rozdílnou cenu pro rybáře?

 8. normalne jen 2 povolenky bud 24/7 nebo normální podle doby lovu….

 9. A cenově předpokládám, že bych si za lov 24hod. 7dní v týdnu měl připlatit, že? 😀 😀
  Ony ty dvě varianty se úplně nabízejí samy, ale spíše jsem byl zvědavý jak vyrešíš finanční stránku dvou rozdílných povolenek.:-)

 10. Zdarvíčko,já si myslim že 24hodin ve formě chyt a pust by bylo fajn. Samozřejmě za nějakou finanční kompenzaci. Na štítek povolenky by se dala číslice 24 a bylo by. Proč to všude jinde jde a u nás né? NEchápu. Dyt nechem aby se měnilo vedení ať tam sedí stále i ti samý lidé, ale přinese to finance do Rybářství. Podle mě by si lidi (kapraři,sumčaři) zaplatí 24hod. aby měli klid. Víc peněz víc vysazování lepší podmínky…

 11. Zdruvko. Ano s lovem Nonstop souhlasím. Ale s nějakým rozdělováním povolenek se mi to zdá ujeté. Proč by rybář, který ryby pouští a chce chytat 24hod. měl platit více než rybář, který ryby bere pro svoji potřebu.
  Když už, tak sjednocený lov nonstop, bez rozdílu povolenek a bez rozdílného finančního ohodnocení. Kdo chce chytat, tak ať chytá, kdo ne tak ať jde dom. Kdo chce pouštět tak ať pouští, kdo ne tak ne. Každého volba.

 12. Radek: Jak po kterých…, a nejenom po kaprařích. Po mně tam určitě nezůstává nic a nejsem v tom jistě sám. Je ale pravda, že když někdy vidím, co jsou někteří rybáři schopní, tak je mi z toho zle. Ty nasbírané pytle odpadků po ostatních bych už nespočítal.

  Nezbývá nic jiného, než jít příkladem a vychovávat mladou generaci, aby se chovala u vody slušně.

 13. normálně chytat i v noci..co jako?proč ne?myslivci taky můžou v nocvi střílet i přes den například

 14. Tak to lze řešit i tak, že by se ryby dali brát domů maximálně do 22:00 hodin a od 22:00 do 6:00 by tam mohli sedět chyťapusťáci, kteří by samozřejmě neměli nic ve vezírku. A pak by si tam mohli posedět do noci i ostatní, kdyby chtěli. Nic by se nemuselo rozdělovat…:-)

Chcete-li, můžete přidat komentář: